Webinar - "Inwestycje w kulturę i turystykę w województwie podlaskim"

29.05.2024

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku wraz z Departamentem Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne webinarium "Inwestycje w kulturę i turystykę", które odbędzie się w piątek 14 czerwca 2024 r. 

Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Działania 4.6 Inwestycje w kulturę i turystykę.

Typ projektu:

 1. Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cele prowadzenia działalności kulturalnej.
 2. Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych, (w tym filmowych) wraz z ich ochroną, digitalizacją i udostępnieniem w szczególności nowym grupom odbiorców, w tym ze specjalnymi potrzebami.
 3. Rozwój infrastruktury (przebudowa, rozbudowa, wyposażenie) do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury, muzea).

Startujemy o godz. 9.00.

Rekrutacja potrwa do 13 czerwca 2024 r do godz. 12.00

Spotkanie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Zoom Meeting. Jest to prosta w obsłudze platforma, przeznaczona do komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dostępna jest w wersjach na komputer oraz urządzenia mobilne (Android i iOS). Link do wydarzenia, hasło, numer ID do pokoju spotkań oraz uproszczoną instrukcję korzystania z platformy Zoom prześlemy uczestnikom w osobnej wiadomości w dniu 13.06.2024 r.  

UWAGA! Aby spotkanie przebiegło sprawnie prosimy o wcześniejsze zainstalowanie programu na swoim komputerze lub telefonie. Plik instalacyjny znajdą Państwo na stronie zoom.us/download (Zoom Client for Meetings). W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do:

 • Administracji publicznej;
 • Instytucj nauki i edukacji;
 • Organizacji społecznych i związków wyznaniowych;
 • Partnerstw;
 • Przedsiębiorców;
 • Służb publicznych.

Program webinarium

9:00 – 10:30

 • Przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę webinarium,
 • Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
 • Omówienie dokumentacji konkursowej z Działania 4.6 Inwestycje w kulturę i turystykę w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027.
 • pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku

tel. 801 308 013

e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu

Poleć innym: