7 mln zł na rozwój edukacji i kształcenia zawodowego

06.06.2024

Praktyczna nauka zawodu z wykorzystaniem nowoczesnych trendów technologii, w tym kształcenie dualne – to m.in. działania, na które podlaskie organy prowadzące szkoły lub placówki oświatowe mogą otrzymać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wnioski można składać od 4 czerwca do 19 lipca br., rozstrzygnięcie poznamy w styczniu 2025 r.

Dotację można uzyskać m.in. na: włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy, wsparcie szkół zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii, budowanie zdalnego systemu nauczania oraz prowadzenie kształcenia w systemie on-line, rozwijanie wśród uczniów kompetencji uniwersalnych w tym cyfrowych, zdobycia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy, a także podnoszenie kompetencji kadr systemu oświaty.

Konkurs jest skierowany do: przedstawicieli administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, instytucji wspierających biznes, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerów społecznych, przedsiębiorstw, służb publicznych.

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest do: uczniów lub słuchaczy szkół, placówek kształcenia zawodowego, nauczycieli i kadry zarządzającej, wspierającej i organizującej kształcenie zawodowe, szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe gdzie praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze.

Poleć innym: