Niemal 8 mln zł z funduszy europejskich na działania klimatyczne

11.06.2024

Za te pieniądze wybudowany zostanie zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dolinie rzeki Wissy na terenie Szczuczyna. Decyzję o przyznaniu tej pomocy podjął zarząd województwa na posiedzeniu w poniedziałek, 10 czerwca.

– Ekologia zawsze popłaca. Cieszę się, że tą decyzją mogliśmy się przyczynić nie tylko do poprawy stanu gospodarki wodnej na terenie miasta Szczuczyn, ale także wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności – mówił marszałek Łukasz Prokorym.

Inwestycja zapewni także dostęp do wody w okresach suszy, poprawi jakość powietrza i regulację temperatury atmosferycznej. Ponadto, dzięki zbiornikowi, zmniejszy się efekt wyspy cieplnej. Pozwoli on również na lepszą kontrolę przepływu wody, co z kolei może zmniejszyć ryzyko powodzi w obszarach położonych niżej na rzece, a stworzenie nasadzeń dostarczy cienia i obniży w porze upałów temperaturę powietrza.

Całkowita wartość projektu Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – ETAP 1 to ponad 9,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło niemal 8 mln zł.

Poleć innym: