Projekty realizowane przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Wsparcie Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFRR)

Tytuł projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2023-2024 w ramach EFRR
Wartość projektu: 47 058 823,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 39 999 999,55 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Grupy docelowe: Instytucja Zarządzająca, w tym, m.in. pracownicy instytucji uczestniczący w systemie realizacji FEdP 2021-2027

Projekt „Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2023-2024 w ramach EFRR” ma na celu wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Działania realizowane w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna EFRR ukierunkowane będą na utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

W ramach projektu będą finansowane działania dotyczące:

  1. zapewnienia odpowiedniego systemu wynagradzania pracowników zaangażowanych w realizację Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego;
  2. utrzymania stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobiegania fluktuacji wykwalifikowanej kadry poprzez zapewnienie przejrzystych ścieżek kariery i wsparcia doświadczonych pracowników;
  3. zapewnienia kadry kierowniczej posiadającej wiedzę z zarządzania zespołem, różnorodnością i przestrzeganie norm etycznych;
  4. finansowania kosztów personelu związanych z zamykaniem perspektywy 2014-2020 oraz przygotowaniem okresu programowania po roku 2027.

Wsparcie Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+)

Tytuł projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2023-2024 w ramach EFS+
Wartość projektu: 6 245 647,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 5 308 799,95 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Grupy docelowe: Instytucja Zarządzająca, w tym, m.in. pracownicy instytucji uczestniczący w systemie realizacji FEdP 2021-2027, potencjalni beneficjenci i faktyczni beneficjenci Programu, ogół społeczeństwa województwa podlaskiego, partnerzy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z art. 8 pkt 1 rozporządzenia ogólnego

Projekt „Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2023-2024 w ramach EFS+” ma na celu wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Przedsięwzięcia w ramach projektu dotyczyć będą głównie: wsparcia organizacyjnego dla IZ FEdP poprzez finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację Programu, zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych i podnoszenia kwalifikacji w zakresie wdrażania Funduszy UE, finansowanie badań ewaluacyjnych niezbędnych do realizacji Programu, wsparcie i obsługa procesów związanych z systemem naborów, oceny i rozliczaniem projektów w ramach FEdP 2021-2027, wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności, roli i znaczenia funduszy UE dla regionu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie