Dostępne: 43 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

2.10 IZ

Działanie 02.10 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Aktualne Od 2024-02-23 Do 2024-04-03

RPO

7.3 IP

Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki

Aktualne Od 2024-02-22 Do 2024-04-03

RPO

7.3 IP

RPO

8.1 IZ

Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Aktualne Od 2024-01-26 Do 2024-03-11

RPO

4.3 IZ

Działanie 4.3 Inwestycje społeczne

Aktualne Od 2024-01-31 Do 2024-03-29