Dostępne: 19 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.1 IZ

Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Planowane Od 2023-10-02 Do 2023-10-31

RPO

7.4 IP

Działanie 7.4 Wspieranie uczenia się przez całe życie

Aktualne Od 2023-09-18 Do 2023-10-30

RPO

2.4 IZ

Działanie 2.4 Energia odnawialna

Aktualne Od 2023-08-31 Do 2023-10-10

RPO

7.2 IP

Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy

Aktualne Od 2023-08-14 Do 2023-10-27

RPO

1.5 IZ