Aplikowanie o środki w ramach Funduszy Europejskich dla PodlaskiegoEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aplikacja WOD2021 jest elementem Centralnego Sytemu Teleinformatycznego 2021 i służy do aplikowania o dofinansowanie ze środków EFRR. Aplikacja dostępna jest pod adresem: wod.cst2021.gov.pl

Instrukcje

WOD2021 - Instrukcje multimedialne

Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 - Część ogólna

Instrukcja WOD2021 dla Wnioskodawcy

Europejski Fundusz Społeczny +

Aplikacją dedykowaną do obsługi procesu aplikowania o środki w ramach EFS+ jest System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS). Aplikacja dostępna jest pod adresem: sowa2021.efs.gov.pl

Instrukcje

SOWA EFS - Instrukcje multimedialne

Instrukcja SOWA EFS dla wnioskodawcy

Poleć innym: