Spotkania informacyjne dotyczące naborów z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

24.08.2023

Materiały ze spotkań

Prezentacja ze spotkania 12.09.2023 w Suwałkach (PDF 1.6 MB)

Prezentacja ze spotkania 14.09.2023 w Białowieży (PDF 1.7 MB)

Prezentacja ze spotkania 19.09.2023 w Łomży (PDF 1.7 MB)

Prezentacja ze spotkania 27.09.2023 w Białymstoku (PDF 3.46 MB)

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania zadane poprzez aplikację Slido - spotkanie w Suwałkach (PDF 119 kB)

Odpowiedzi na pytania zadane poprzez aplikację Slido - spotkanie w Białowieży (PDF 135 kB)

Odpowiedzi na pytania zadane poprzez aplikację Slido - spotkanie w Łomży (PDF 128 kB)

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Tematem przewodnim spotkań będzie bieżąca realizacja Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ważnych dla danego obszaru:

  • SUWAŁKI - mobilność miejska
  • BIAŁOWIEŻA - ochrona środowiska
  • ŁOMŻA - wymiar społeczny
  • BIAŁYSTOK - przedsiębiorczość

Ponadto, omówimy harmonogram aktualnych i planowanych w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie. Zaprezentujemy również zmiany Programu względem perspektywy na lata 2014-2020. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

Ramowa agenda spotkań

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie spotkania

  • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego

10.15 – 12.15

Informacje dotyczące planowanych naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

  • Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
  • Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości
  • Karolina Perkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Tomasz Szeweluk – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

12.15 – 12.30

Istotne, nowe kwestie dla okresu programowania 2021-2027

  • Specjalista ds. Funduszy Europejskich - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku

12.30

Zakończenie spotkania

Zgłoszenia

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc na spotkanie w Białymstoku, Instytucja Zarządzająca zaplanowała dodatkowe spotkanie, które odbędzie się 5 października w Białymstoku. Zapraszamy do rejestracji.

Poleć innym: