Działanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie - nabór niekonkurencyjny

05.01.2024

Zakończony 23.01.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Podlaskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie o numerze FEPD.07.01-IP.01-001/24.

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru (DOCX 132 kB)

Załączniki do regulaminu

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 73 kB)
  2. Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach programu FEdP 2021-2027 w zakresie EFS+ (DOC 470 kB)
  3. Systematyka kryteriów wyboru projektów powiatowych urzędów pracy wybieranych w trybie niekonkurencyjnym współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działania 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie (PDF 383 kB)
  4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 154 kB)
  5. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach EFS+ (DOCX 143 kB)
  6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z EFS+ (PDF 383 kB)
  7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP - zmiana z 20.02.2024 (DOCX 482 kB)
  8. Klauzula informacyjna (PDF 109 kB)
  9. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełnienia kryterium horyzontalnego nr 1. (DOCX 54 kB)

Komunikaty

20.02.2024

Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że dokonano zmiany Załącznika nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP.

Pełna treść komunikatu (DOCX 52 kB)

Poleć innym: