Harmonogram naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Aktualny harmonogram

Harmonogram został przyjęty 18 stycznia 2024 roku, uchwałą nr 383/7471/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego.

Harmonogram naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (XLSX 92 kB)

31.01.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, nabór w trybie konkurencyjnym z Działania 2.4 Energia odnawialna, typ projektów: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru, słońca oraz Ziemi (geotermia) wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci (produkcja energii na potrzeby własne), którego ogłoszenie planowano w dniu 21 marca 2024 r. zostanie przesunięty i jego ogłoszenie nastąpi w maju 2024 r., natomiast zakończenie w czerwcu 2024 r.

Pełna treść komunikatu (DOCX 66 kB)

26.01.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego informuje, że:

  • nabór w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, który planowano od dnia 22.01.2024 r. do 04.03.2024 r., został ogłoszony w dniu 26.01.2024 r. z terminem naboru od 26.01.2024 r. do 11.03.2024 r.
  • nabór w trybie niekonkurencyjnym w ramach Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, który planowano od dnia 19.01.2024 r. do 29.02.202 4r., został ogłoszony w dniu 24.01.2024 r. z terminem naboru od 01.02.2024 r. do 8.03.2024 r.
  • nabór w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, który planowano od dnia 19.01.2024 r. do 04.03.2024 r., został ogłoszony w dniu 25.01.2024 r. z terminem naboru od 25.01.2024 r. do 11.03.2024 r.
  • nabór w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, który planowano od dnia 29.01.2024 r. do 12.03.2024 r., zostanie ogłoszony w dniu 05.02.2024 r. z terminem naboru od 05.02.2024 r. do 25.03.2024 r.
  • nabór w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych, którego zakończenie planowano na 31 stycznia 2024 r., został wydłużony do 12 lutego 2024 r.

Pełna treść komunikatu (DOCX 38 kB)

Wersje archiwalne

11.09.2023

Komunikat dotyczy naborów wniosków w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna oraz 2.11 Ochrona przyrody zaplanowanych na 2023 rok.

Treść komunikatu (PDF 148 kB)

Poleć innym: