Informacja dotycząca planowanego naboru na rozwój usług społecznych

29.05.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych typy projektów:

  1. Rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
    1. w miejscu zamieszkania (niestacjonarnie),
    2. w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc: stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej;
  2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami,

który planowano od dnia 29.05.2024 r. do 16.07.2024 r., zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, tj. w dniu 25.06.2024 r. z planowanym terminem naboru od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r.

Treść komunikatu (DOCX 38 kB)

Poleć innym: