Makarony z najwyżej półki tylko w Tulone

29.03.2024

Świeży makaron, ravioli, pierogi to produkty wytwarzane z najwyższej jakości mąki sprowadzanej z Włoch, świeżych lokalnych jaj i filtrowanej wody. Produkują je pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) „Wytwórnia” w Białymstoku. W czwartek, 28 marca, w siedzibie przedsiębiorstwa gościli: marszałek Artur Kosicki, przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski oraz radny wojewódzki Sławomir Nazaruk.

ZAZ „Wytwórnia” prowadzi Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod kierunkiem opiekunów produkują tu specjały najwyższej jakości. Utworzenie przedsiębiorstwa oraz jego rozwój w znacznej mierze umożliwiło wsparcie z funduszy europejskich.

Nauka prawdziwego życia

Za kadencji obecnego zarządu województwa „Wytwórnia” była beneficjentem dwóch projektów zrealizowanych ze środków unijnych na kwotę prawie 5,3 mln zł, gdzie łączne dotacje wyniosły ponad 4,8 mln zł.

– Widzimy efekty przyznanego wsparcia. Te pieniądze przyczyniły do rozwoju przedsiębiorczości, do zwiększenia zatrudnienia w regionie, ale przede wszystkim przyczyniły się wsparcia osób z niepełnosprawnościami – mówił podczas wizyty marszałek Artur Kosicki.

Marszałek podkreślał, że zatrudnione tu osoby mają szansę na naukę prawdziwego życia, pracy zawodowej i zarabiania pieniędzy.

Po pierwsze, partnerstwo

Jak wyjaśniał prezes Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi Piotr Bendiuk, wśród wielu zrealizowanych przedsięwzięć skupiających się na pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną wymienić można chociażby szkolenia stanowiskowe. Tego typu pomoc dla osób, które pierwszy raz podejmują się pracy zarobkowej, to szansa na usamodzielnienie się.

– Najważniejszą wartością jest to, że czują się wartościowymi ludźmi na równych prawach. U nas nie ma podziału na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. To jest totalny obiekt partnerski – zaznaczył.

Wśród najważniejszych zamierzeń prezes wymienił zmianę dotychczasowej siedziby na większy lokal oraz zakup profesjonalnego sprzętu do produkcji kartonów.

W zakładzie pracuje 45 osób, w tym ponad 30 to pracownicy z niepełnosprawnością. W „Wytwórni” funkcjonują dwa działy. Pierwszy z nich zajmuje się produkcją makaronów, kopytek i ciastek. Drugi – produkcją kartonów tekturowych.

Zakład działa od grudnia 2018 r. Od 2020 r. produkty sygnowane są marką TULONE. „Wytwórnia” współpracuje z wieloma znanymi hotelami i restauracjami. Więcej o jej działalności na stronie tulone.pl.

***

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest jednostką, która zapewnia zatrudnienie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają specjalnych tzw. chronionych warunków pracy.

W „Wytwórni” osoby z niepełnosprawnością zatrudnione są w wymiarze od 0,6 do 0,8 etatu, dodatkowo uczestniczą też w zajęciach rehabilitacji ruchowej oraz terapii zajęciowej.

Poleć innym: