Nabór wniosków w ramach Działania 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie, skierowany do Powiatowych Urzędów Pracy

29.05.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Podlaskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie o numerze FEDP.07.01-IP.01-001/23.

Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Poleć innym: