Ponad 3 miliony złotych z Funduszy Europejskich na dofinansowanie projektu „WYstartujeMY RAZEM”

20.11.2023

Główne cele projektu to wspieranie zatrudnienia w regionie oraz aktywizowanie zawodowe młodzieży będącej wychowankami podlaskich hufców pracy. Środki na jego realizację zostały pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. W środę 15 października odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia dot. tego dofinansowania.

– Dzięki temu wsparciu przez następne 4 lata będziemy mogli pomóc przygotować około 200 osób do wejścia na rynek pracy – mówiła Beata Matyskiel, Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. – Naszymi podopiecznymi są młodzi ludzie, którzy są szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. My pomagamy im stanąć na nogi – dodała.

Pozyskane fundusze pomogą przygotować hufcom całą ofertę edukacyjną w postaci zajęć, które skutecznie podniosą zawodowe kompetencje wychowanków. Duża część zaplanowanych kursów będzie certyfikowana.

W ramach projektu młodzież będzie miała również zapewnione wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz profesjonalne doradztwo zawodowe.

Dokumenty podpisali: Beata Matyskiel, Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz Tomasz Szeweluk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Poleć innym: