Przedstawiciele podlaskich LGD w Podkomitecie do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

12.02.2024

Zgodnie ze zmienioną 9 grudnia 2023 r. decyzją Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność skład Podkomitetu zostanie uzupełniony o przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) z każdego województwa, w którym wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS. Zadaniem wybranych przedstawicieli LGD będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z danego województwa.

Jako przedstawicielki lokalnych grup działania z terenu województwa podlaskiego do składu Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo zostały wybrane:

  • Pani Paulina Monach (LGD Puszcza Białowieska),
  • Pani Karolina Szymańska – Skowronek (LGD Sąsiedzka Dolina);
Poleć innym: