Stawiamy na atuty! Inauguracja projektu dotyczącego rozwoju potencjału regionu

29.05.2024

To autorskie przedsięwzięcie Województwa Podlaskiego finansowane 15,5 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ma na celu stymulację rozwoju gospodarczego regionu, dzięki różnym działaniom partnerów projektu. Oficjalnie zainaugurował go wicemarszałek Marek Malinowski podczas wtorkowego (28.05) spotkania w Auli Magna. Wzięła w nim udział także przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska, która wcześniej spotkała się z marszałkiem Łukaszem Prokorymem.

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania to rozwój współpracy na wielu płaszczyznach, podejmowanie stałego dialogu, przekaz informacji oraz eksperymentowanie. Cel jest wspólny – rozwój gospodarczy.

– Żeby myśleć o rozwoju województwa, musi zaistnieć współdziałanie w wielu obszarach. Mam tutaj na myśli świat nauki, biznesu, ale także samorządu. Serdecznie dziękuję przedstawicielom tych branż, którzy są dzisiaj z nami na sali. Chciałbym podkreślić, że rozwój gospodarczy naszego województwa to jedno z priorytetowych zadań zarządu – mówił wicemarszałek Marek Malinowski.

Projekt wywodzi się z koncepcji inteligentnych specjalizacji województwa. Są to obszary, w których już jest ponadprzeciętny potencjał do rozwoju. To właśnie na nich skoncentrowane są podejmowane działania.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi sektorami zaangażowanymi w rozwój gospodarki. To także wzrost aktywności międzyregionalnej i międzynarodowej pod kątem realizacji wspólnych projektów badawczych w przyszłości.

– Pobudzanie innowacyjności w gospodarce jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społeczno-gospodarczego. Innowacje służą budowaniu nowoczesnej gospodarki łączącej ideę rozwoju z dobrem społecznym, ekonomicznym i z poszanowaniem środowiska naturalnego. W procesie innowacji kluczowe jest partnerstwo – zaznaczyła Aleksandra Kowalska, przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Dodała także, że z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego zaprogramowano ponad 66,5 mln euro na cel związany z rozwojem badań i innowacji.

Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim, przypomniała także inne realizowane przez Województwo Podlaskie projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Mówiła m.in. o Podlaskim Centrum Eksportera, Podlaskim Przemyśle 4.0 oraz Dolinie Rolniczej 4.0.

– Są to przedsięwzięcia, które już się formują. Wymaga to dużo pracy i wysiłku, ale przyniesie to dobry efekt dla naszej gospodarki. Te wszystkie inicjatywy przenikają się ze sobą, mają punkty wspólne i mam nadzieję, że współpraca między tymi inicjatywami pozwoli na efekt synergii – mówiła Emilia Malinowska,

Flagowe obszary rozwoju gospodarczego w województwie podlaskim to: przemysłowo-spożywczy, metalowo-maszynowy i hutniczy, medyczny i nauk o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku.

Poleć innym: