Dowiedz się więcej o instytucjach w programie

Poznaj instytucje i ich kompetencje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: