45 mln zł z funduszy europejskich na wsparcie ekonomii społecznej

08.11.2023

W konkursie w ramach nowego programu regionalnego mogą wziąć udział ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Pomoc przewidziano m.in. na rozwój i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski można składać elektronicznie od środy, 8 listopada, do poniedziałku, 18 grudnia br. Rozstrzygnięcie zaplanowano na luty 2024 r. 

W ramach konkursu dofinansowanie dostępne jest na:

  • rozwój ekonomii społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w szczególności na usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe,
  • tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie tych miejsc w przedsiębiorstwach społecznych.
  • realizację indywidualnego planu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych powiązane z wypłatą wsparcia reintegracyjnego,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu pomocy zewnętrznej, w szczególności w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt na każdy z następujących subregionów: białostockiego, bielskiego, łomżyńskiego, suwalskiego, zajmujący najwyższą pozycję na zatwierdzonej liście ocenionych projektów w ramach danego subregionu.

Poleć innym: